Privacy verklaring

 

Beauty & Feet care

Ontspanning & Verzorging in één

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Chez Inke Beauty & Feet care verwerkt in haar klantenbestand.  Uw gegevens  worden uitsluitend gebruikt  met uw verstrekte toestemming, mede met uw gebruik van Huidverzorging / Voetverzorging zodat bij het maken van een afspraak bij
Chez Inke Beauty & Feetcare via telefoon: 0111-414870 e-mail:
info@chezinke.nl
of Website: http//www.chezinke.nl al uw gegevens strikt persoonlijk blijven.
Chez Inke Beauty & Feet care bewaart uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u of uw huisarts zijn opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Chez Inke Beauty & Feet care worden verstrekt om te verwerken.

Chez Inke Beauty & Feet care respecteert uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Verantwoordelijke:

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Inke de Graaff eigenaresse van Beauty & Feet care
Tuin 5 4307 CH in Oosterland. KVK nummer 22046338

De praktijk is te bereiken via:
Tel: 0111-414870 of 0622816372
Email: info@chezinke.nl of contact via website www.chezinke.nl

Persoonlijke gegevens worden  verwerkt
door Chez Inke Beauty & Feet care voor de volgende  doeleinden:

Opslaan klantgegevens voor afspraken, met onderstaande gegevens:

  • Voor en achternaam
  • Geboortedatum en geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer en e-mailadres , voor contact en/of annulering van afspraken.

Opslaan gegevens omtrent gezondheid:

Overige persoonsgegevens zoals huiddiagnose, gezondheid gegevens,
nummer zorgverzekering, BSN nummer in verband met declaraties en
doorverwijzing naar desbetreffende specialist.

Chez inke Beauty & Feet care gebruikt uw e-mailadres voor informatie aan u gericht en om diensten uit de praktijk toe te zenden.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Chez Inke Beauty & Feet care zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend verstrekken om te voldoen aan wettelijke verplichting  zoals de Belastingdienst en verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Chez Inke Beauty & Feet care heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16  jaar mits er toestemming is van ouders/verzorgers.

Bewaren van Uw persoonlijke gegevens:
Chez Inke Beauty & Feet care bewaard uw gegevens in principe voor onbepaalde tijd, om het volledige klantenbestand zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Indien u bewaar wilt maken tegen het bewaren van uw gegevens kunt u contact opnemen met de eigenaresse Inke de Graaff via de e-mail:  info@chezinke.nl

Inzagerecht:

Indien u inzage wilt in uw persoonsgegevens kan dit via de eigenaresse

Inke de Graaff Chez Inke Beauty & Feet care mits u bewijs van identiteit heeft, en een door schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek in te dienen zal ik uw verzoek in behandeling nemen en uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst reageren. Indien u bezwaar wilt maken van verdere verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de eigenaresse  Inke de Graaff van Chez Inke Beauty & Feet care via de e-mail: info@chezinke.nl

Cookies en Data:

Op de website van Chez Inke Beauty & Feet care kunt u contact of een afspraak maken, deze  web site is beveiligd en maakt gebruik van zogenaamde  Functionele  cookies  en  Analistische  cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website van www.chezinke.nl goed werkt en zorgt er ook voor dat u niet steeds opnieuw een cookie melding krijgt.
Wanneer u de website bezoekt  worden er automatisch geaggregeerde gegevens verzameld van niet persoonlijke aard, het type internet browser, het aantal bezoeken uit welk gedeelte van Nederland  en welke pagina’s worden bekeken van de website, dit zijn de analytische cookies en zo streven wij ernaar om de website te verbeteren, te optimaliseren zodat Chez Inke Beauty & Feet care u een aangenaam en zorgzaam beeld brengt.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens:

Chez Inke Beauty & Feet care eigenaresse Inke de Graaff neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende, technische en organisatorische maatregelen getroffen om ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij denken bij het gebruik van uw persoonsgegevens altijd aan u privacy. Dit doen we ook bij het gebruik van Social Media zoals Facebook, wanneer u telefonisch contact met ons opneemt of wanneer u ons een e-mail stuurt.

Tot slot:

Bent u er nog steeds? Heeft u alles gelezen? Daar ben ik content mee. Zo heb ik niet voor niets mijn Privacy verklaring opgesteld en ben ik dus bewust bezig met uw persoonsgegevens.

Dat is mooi, want de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is met name
gerealiseerd om bewustwording te creëren over de omgang met persoonsgegevens.

Met het gebruik van de website www.chezinke.nl gaat u akkoord met de wijze waarop wij met uw privacy omgaan.

Chez Inke Beauty & Feet care behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring ten alle
tijden en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke wijziging wordt via de website
bekend gemaakt.
Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken als u een wandeling heeft gemaakt door mijn website.

 

Met een hartelijke groet van Inke de Graaff eigenaresse van:

Praktijk Chez Inke Beauty & Feet care

Deze Privacyverklaring is gerealiseerd op  25 mei 2018.